Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Αλλαγές στην Παιδεία

Ποιες αλλαγές μελετά το Υπουργείο Παιδείας σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια για την επόμενη σχολική χρονιά

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ (9-10/1/2010) το Υπουργείο Παιδείας μελετά αλλαγές από του χρόνου σε ολοήμερα νηπιαγωγεία - για το 2011 αλλαγές στο Γυμνάσιο με προγράμματα ενίσχυσης των ξένων γλωσσών, έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον κ.ά.

Νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, πολλαπλά βιβλία και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών είναι ο «πυρήνας» του σχεδίου που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας για τη ριζική αναμόρφωση του σχολείου. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο σε περίπου 100 ολοήμερα δημοτικά σε όλη τη χώρα για τις δύο πρώτες τάξεις με στόχο, σε βάθος χρόνου, να διατρέξουν όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήδη, αντίστοιχες αλλαγές θα εφαρμοστούν από του χρόνου σε ολοήμερα νηπιαγωγεία, ενώ για το 2011 μελετώνται αλλαγές στο Γυμνάσιο με προγράμματα ενίσχυσης των ξένων γλωσσών, έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον κ.ά. Νέες ρυθμίσεις θα προωθηθούν και σε θέματα που αφορούν δασκάλους, καθηγητές, αλλά και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ», ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας για το νέο σχολείο βασίζεται στους εξής άξονες:

1. Από το ερχόμενο σχολικό έτος, θα λειτουργήσουν πιλοτικά περίπου 100 ολοήμερα δημοτικά για τις δύο πρώτες τάξεις.

2. Τα σχολεία αυτά θα έχουν αναμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών. Συγκεκριμένα, θα επιδιώκεται η ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα, στις ξένες γλώσσες, στα μαθηματικά, στις μεταγνωστικές ικανότητες... 3. Ο τρόπος διδασκαλίας δεν θα είναι ο παραδοσιακός. Εκτός από τα βιβλία, τα οποία θα αλλάξουν περιεχόμενο, θα χρησιμοποιούνται πολλαπλά εργαλεία μάθησης όπως είναι οι υπολογιστές.

4. Στόχος είναι η τσάντα να μένει στο σχολείο. Nα προετοιμάζονται, δηλαδή, οι μαθητές στο σχολείο για την επόμενη ημέρα, ώστε να έχουν ελεύθερο χρόνο στο σπίτι για άλλες δραστηριότητες.

5. Πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι επίσης, στα ολοήμερα σχολεία που θα λειτουργήσουν πιλοτικά να μην απασχολούνται καθόλου ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, αλλά μόνο μόνιμοι και αναπληρωτές, όπου είναι αναγκαίο για ορισμένες ειδικότητες. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τα πιλοτικά ολοήμερα σχολεία θα παρακολουθήσουν ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης.

Υποδομές
Νέες ρυθμίσεις θα προωθηθούν, εξάλλου, για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των μορίων που δίνει η «συνέντευξη», η οποία έχει δεχτεί έντονη κριτική από σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι αλλαγές στο σύστημα πρόσληψης, αποσπάσεων και μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, το υπουργείο Παιδείας θα κάνει μία προσπάθεια να ξεκινήσουν τα μαθήματα τη νέα χρονιά με καλύτερες υποδομές και με βελτίωση στο πρόγραμμα σπουδών, στα μαθήματα πληροφορικής, ξένων γλωσσών κ.ά. Τα προβλήματα στα ολοήμερα σχολεία που «κληρονόμησε» η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είναι πολλά και σχετίζονται κυρίως με το εκπαιδευτικό προσωπικό και το πρόγραμμα σπουδών.

Ειδικότερα, κατά την περσινή σχολική χρονιά (2008-09), διατυπώθηκαν έντονα παράπονα από γονείς αλλά και διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για καθυστέρηση στελέχωσης ολοήμερων τμημάτων με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ακόμη και μέχρι τον Φεβρουάριο - Μάρτιο. Παράλληλα, υπήρξαν καταγγελίες ότι μεγάλος αριθμός ολοήμερων νηπιαγωγείων δεν εφάρμοσαν την πρωινή ζώνη παρότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις, ενώ έντονη ήταν η απαίτηση πολλών γονέων για ύπαρξη και δεύτερης ζώνης αποχώρησης. Αναφέρθηκαν, μάλιστα, περιπτώσεις γονέων που δεν άφηναν τα παιδιά τους στο ολοήμερο πρόγραμμα παρότι θα τους εξυπηρετούσε, λόγω της υποχρεωτικής λήξης του στις 16:00 για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία και στις 16:15 στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία.

Προβλήματα υπάρχουν, επίσης, στο θέμα της σίτισης των μαθητών. Σε περιπτώσεις ολοήμερων σχολείων με μεγάλο αριθμό μαθητών, η επίβλεψή τους και η προετοιμασία του φαγητού τους από τον εκπαιδευτικό κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Σύγχυση έχει δημιουργηθεί, εξάλλου, με την ώρα έναρξης του ολοήμερου προγράμματος στα μονοθέσια και διθέσια δημοτικά σχολεία, καθιστώντας αναγκαία την αναμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος.

Ο «χάρτης» των ολοήμερων σχολείων της χώρας

Σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών Παιδείας, ο «χάρτης» των ολοήμερων σχολείων της χώρας περιλαμβάνει τα εξής:

Ολοήμερα δημοτικά σχολεία: Από τα 5.498 δημοτικά σχολεία της χώρας λειτουργούν ως ολοήμερα τα 4.706 με 139.472 μαθητές (ποσοστό 24%). Από αυτούς, οι 29.155 είναι αλλοδαποί και παλιννοστούντες (ποσοστό 21%). Κατά το σχολικό έτος 2008-09, εργάστηκαν στα ολοήμερα τμήματα 5.802 δάσκαλοι, 172 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (μόνιμοι ή αναπληρωτές) και 6.272 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων (Αγγλική Γλώσσα, Νέες Τεχνολογίες, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική κ.ά.).

Ολοήμερα νηπιαγωγεία: Από τα 5.901 νηπιαγωγεία της χώρας, ως ολοήμερα λειτουργούν τα 2.898 (49%), ενώ τα 19 από αυτά είναι νηπιαγωγεία ειδικής αγωγής. Aπό το σύνολο των 143.193 νηπίων-προνηπίων που φοιτούν στα νηπιαγωγεία της χώρας, τα 48.322 (34%) παρακολούθησαν το ολοήμερο πρόγραμμα. Από αυτούς, οι 9.983 ήταν αλλοδαποί και παλιννοστούντες (21%), ενώ φοίτησαν και 202 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά το σχολικό έτος 2008-09 εργάστηκαν στα ολοήμερα τμήματα των νηπιαγωγείων 5.232 νηπιαγωγοί (μόνιμοι ή αναπληρωτές), ενώ άλλοι 2.547 νηπιαγωγοί εργάστηκαν στα κλασικά τμήματα που λειτούργησαν μέσα στα ολοήμερα νηπιαγωγεία.

Το είδαμε στο άλφα-βήτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου