Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Μάθετε πως μπορείτε να δειτε το γραπτό των πανελληνίων εξετάσεων

Από το news24gr

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να λαμβάνουν γνώση με επίδειξη των γραπτών τους, αφού υποβάλουν αποκλειστικά το μήνα Σεπτέμβριο σχετική αίτηση και καταβάλουν το ανάλογο παράβολο, ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας.
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη...
Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε., όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων που εξετάστηκε στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε. ή Ε.Ε. που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. ή Ε.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.
Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία. Αν πρόκειται για γραπτά δοκίμια ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική), των μαθημάτων «αρχιτεκτονικό σχέδιο» και «γραφιστικές εφαρμογές» των ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ, καθώς και για τα γραπτά των εξετάσεων των Ελλήνων του εξωτερικού, η επίδειξη γίνεται από το πρωτότυπο και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του υπουργείου (Συγγρού 106, 11741 Κουκάκι, Αθήνα). Οι αιτήσεις των Ελλήνων του εξωτερικού υποβάλλονται εντός του μηνός Οκτωβρίου στην ως άνω αναφερομένη Διεύθυνση.
Το ύψος του παραβόλου ορίστηκε, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε πενήντα ευρώ για την επίδειξη έως τριών γραπτών και ογδόντα ευρώ για την επίδειξη τεσσάρων ή περισσοτέρων γραπτών δοκιμίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου